تخفیف 30 تا 60 درصدی شهربازی دهکده چادگان

  • امکان استفاده از تخفیف 30 تا 60 درصدی از شهربازی دهکده تفریحی چادگان با ارائه کارت پرسنلی دانشگاهی
  • نویسنده: superadmin
  • تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱

پیرو رایزنی های انجام شده، امکان استفاده از تخفیف 30 تا 60 درصدی از شهربازی دهکده تفریحی چادگان برای همکاران محترم دانشگاه فراهم شده است. جهت بهره مندی از این امکان ارائه کارت پرسنلی دانشگاهی به آن مرکز الزامی است.