کت شلوار درباری

  • شما می توانید با مراجعه به اداره رفاه و دریافت حواله از فروشگاه درباری خرید ویژه کنید
  • نویسنده: superadmin
  • تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

 1- ، یک دست کت شلوار را صرف نظر از قیمت مصوب فروشگاه فقط با پرداخت مبلغ 675000 تومان خریداری نمایید

2- یک دست مانتو شلوار را فقط با قیمت 595000 و 795000 تومان خرید کنید

3- سایر اجناس با 10 تا 30 درصد تخفیف