[[hotel.provider.name]]
  • تعداد اتاق: [[hotelRooms.length]]
  • تحویل اتاق: 14:00
  • تخلیه اتاق: 12:00
  • تلفن: 07137354524
  • آدرس: شیراز-بلوار مدرس-روبروی فضل آباد-دانشگاه صنعتی شیراز* تلفن :07137354524

انتخاب اتاق

اتاق
ظرفیت
قیمت پایه
[[ room.display_title ]]
[[ room.extra_detail.capacity ]] نفر
[[room.base_price_display ]] ریال

به منظور رزرو، دور‌ه مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

امکان رزرو این اتاق در بازه زمانی انتخاب شده وجود ندارد.

از [[duration.start_day]] [[duration.date_display]] ([[duration.duration_display_text]])

[[duration.price_display]] ریال

[[duration.user_price_display]] ریال

[[getType(duration.reserve_type)]] ( [[duration.request_status_count.lottery_line]] درخواست تاکنون)

([[duration.company.name]])

سپری شده

غیرفعال

تکمیل ظرفیت

هیچ دوره‌ای با فیلترهای اعمال شده برای این اتاق یافت نشد.

در حال بارگذاری لیست دوره‌ها. لطفا شکبیا باشید...

برای بازه زمانی انتخاب شده هیچ اتاق جهت رزرو یافت نشد. لطفا یک بازه زمانی دیگر را جستجو کنید.


توضیحات

با توجه به قرارداد فی مابین شماره99/69481مورخ 1399/10/20این معرفی نامه صادرگردیده است هنگام ورود ارايه معرفي نامه وکارت شناسايي معتبر متقاضي معرفي شده الزامي مي باشد.

در حال جستجو